PR

Chúng tôi lập kế hoạch và cung cấp các giải pháp nâng cao hình ảnh công ty thông qua các hoạt động PR kết hợp quảng cáo như:

- Dịch vụ PR báo chí

- Tư vấn truyền thông báo chí

- Quan hệ cộng đồng

- Tổ chức họp báo, sự kiện

- Lập kế hoạch và đặt chỗ quảng cáo

- Sáng tạo nội dung bài PR và thiết kế quảng cáo

- PR xử lý khủng hoảng