DỊCH VỤ MEDIA

- Lập kế hoạch quảng cáo

- Mua và đặt chỗ quảng cáo trên các kênh truyền thông như TV, Báo, Tạp chí, Online, Outdoor…

- Cập nhật rating chương trình, kênh truyền hình

- Cập nhật hoạt động quảng cáo của các nhãn hàng và đối thủ cạnh tranh

- Báo cáo phân tích sau chiến dịch quảng cáo

- Phân tích hiệu quả và đề xuất chiến dịch mới