PHIM QUẢNG CÁO TVC

KHANG NAM MEDIA luôn cam kết thực hiện đầy đủ các quy trình sản xuất TVC để sản phẩm TVC luôn đạt chất lượng tốt nhất.

QUY TRÌNH:

  1. Gặp gỡ khách hàng trao đổi thông tin
  2. Lên kịch bản ý tưởng sơ bộ bằng bản text gửi khách hàng.
  3. Làm kịch bản phân cảnh bằng PowerPoint có hình ảnh minh họa đối với các kịch bản ý tưởng được khách hàng đánh giá tốt.
  4. Gặp gỡ khách hàng thuyết trình ý tưởng bằng Slide trên máy chiếu.
  5. Vẽ Storyboard kịch bản chốt cuối cùng gửi khách hàng.
  6. Tổ chức sản xuất: chọn bối cảnh, casting diễn viên, lựa chọn ekip sản xuất, sau khi thống nhất tất cả các yếu tố trên ekip bắt đầu bắt tay vào sản xuất TVC.
  7. Tiền kỳ
  8. Dựng phim, kỹ xảo: Bộ phận kỹ thuật sẽ dựng phim bằng các loại hình kỹ xảo khác nhau; Các kỹ xảo, đồ họa được sử dụng như: 2D, 3D, effect…; Theo cầu của khách hàng, các kỹ thuật viên sẽ thực hiện các đồ họa, kỹ xảo phù hợp. (Có thể thực hiện hoàn toàn đồ họa, kỹ xảo 3D cho một TVC nếu khách hàng yêu cầu)
  9. Hậu kỳ
  10. Duyệt và giao file thành phẩm: Sau khi hoàn thiện phần hậu kỳ, khách hàng sẽ được xem thành phẩm; TVC sẽ được chỉnh sửa lần cuối cùng theo yêu cầu của khách hàng; TVC thành phẩm sẽ được giao sau khi khách hàng duyệt lần cuối.